Exemplu de linii de tendință

Adăugarea unei linii de medie mobilă sau de tendință într-o diagramă - Asistență Office

exemplu de linii de tendință

Fuq il-bażi taż-żewġ koordinati tħażżeż sinjal ta' xejra bejn il-punt A u l-punt B. Ir-redditu mill-investimenti "ROI" segwew b'mod wiesa' x-xejra tal-profitabilità tul il-perjodu kollu kkunsidrat. EurLex-2 Randamentul investițiilor, exprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă cele mai profitabile semnale de tranzacționare investiției, a urmat în linii mari tendința de rentabilitate pe parcursul întregii perioade în cauză.

EurLex-2 Sumele reportate în cadrul altor linii bugetare au avut tendința de a se reduce.

EurLex-2 Randamentul capitalurilor investite RCIexprimat ca reprezentând profitul în procente din valoarea contabilă netă a activelor după depreciere originea tranzacționării audio, a urmat în linii mari tendința de rentabilitate pe parcursul întregii perioade luate în considerare. EurLex-2 În continuare, cu privire la argumentul Freistaat Sachsen potrivit căruia, în lipsa unei situații de pierdere a fondurilor proprii, precum cea menționată la alineatul 5 din Liniile directoare dinar trebui demonstrată, prin intermediul criteriilor prevăzute la alineatul 6 din acestea, existența unei tendințe negative, reiese din jurisprudență că importanța acordată în liniile directoare indicatorilor de tendință nu exclude în mod necesar pertinența altor tipuri de indicatori.

EurLex-2 Tendințele pieței în materie de împrumut de capital circulant sunt dificil exemplu de linii de tendință identificat cu exactitate din cauza lipsei de date, însă în linii mari tendința se poate observa exemplu de linii de tendință datele BCE privind împrumuturile acordate societăților nefinanciare.

It-tendenzi tas-self għal-likwidità operatorja diffiċli li jiġu identifikati b'mod preċiż minħabba n-nuqqas ta' informazzjoni, exemplu de linii de tendință t-tendenza ġenerali tidher fid-data tal-BĊE dwar is-self lil intrapriżi mhux finanzjarji.

exemplu de linii de tendință

EurLex-2 După cum se observă în graficul 18 23panta pozitivă a liniei de regresie a pus în evidență o tendință divergentă în rândul statelor membre. EurLex-2 Ulterior, inflația a urmat, în linii mari, o tendință descrescătoare, determinată de creșterea mai mică a prețurilor la energie și alimente procesate, care a fost la rândul său favorizată de continuarea ajustării salariilor în economie.

Notă: Acești pași se aplică pentru Office și versiunile mai noi.

Minn dak iż-żmien lil hawn hija kompliet f'xejra 'l isfel, ikkawżata minn prezzijiet għall-enerġija u għall-ikel li kienu għaddejjin minn inflazzjoni baxxa, u dan kollu kien mgħejjun ukoll mill-fatt li tkompliet il-politika ekonomika ta' trażżin tal-pagi.

EurLex-2 Mai mult de 2 milioane de CV-uri Europass au fost create on-line în perioada februarie — septembrieceea ce indică o tendință clară de creștere. EurLex-2 Se observă o tendință crescândă de a difuza versiuni on-line gratuite ale jocurilor video de succes, finanțate în principal prin publicitate. EurLex-2 Prezenta comunicare urmărește liniile principale ale Comunicării dinluând totodată în considerare o serie de tendințe care au apărut începând cu Din il-Komunikazzjoni ssegwi l-linji ewlenin tal-Komunikazzjoni tal, filwaqt li tirreaġixxi għal għadd ta' xejriet li tfaċċaw mill EurLex-2 Aceste caracteristici fizico-geografice de bază — alternarea complexă dintre straturile de gresie și straturile argiloase din Burgsandstein, care acumulează apă, pantele line ale văilor, numeroasele izvoare care au tendința de a se transforma în mlaștină și solurile puțin propice pentru agricultură — au favorizat dezvoltarea și conservarea acestei regiuni bogate în iazuri.

exemplu de linii de tendință

EurLex-2 În paralel, numărul liniilor de producție a fost, în general, mărit pentru a urma tendința de creștere a consumului și pentru a realiza, în același timp, economii de scară. B'mod parallel, l-għadd ta' linji tal-produzzjoni ġeneralment żdied sabiex isegwi ż-żieda fil-konsum u biex fl-istess ħin jinkisbu ekonomiji ta' skala.

exemplu de linii de tendință

Informațiiimportante