Ghid de venituri online

Mic ghid de depunere a declarației unice pentru persoanele fizice

ghid de venituri online

Mic ghid de depunere a declarației unice pentru persoanele fizice Foto Facebook ANAF Contribuabilii persoane fizice cu venituri extrasalariale trebuie să transmită declarația unică la Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAF  până la data de 31 iulie Formularul trebuie depus atât pentru definitivarea veniturilor dincât și pentru estimarea veniturilor dinfiind supuse declarării atât veniturile obținute din România, cât și cele din străinătate.

Din acest an, declarația poate fi depusă numai online, iar în cele ce urmează voi prezența cele mai importante informații legate de depunerea documentului și calculul taxelor aferente.

Dinîn legislația ghid de venituri online autohtonă a fost introdus un mecanism simplificat de declarare și plată a taxelor pentru veniturile extrasalariale, bazat pe autoimpunere și axat pe un singur formular, respectiv declarația unică.

Formularul electronic pentru declarația unică a opțiuni sistem stabil fizice este disponibil pe site-ul ANAF, astfel că acestea pot să completeze și să depună declarația, atât pentru definitivarea veniturilor din anulcât și pentru estimarea veniturilor dinîn vederea stabilirii taxelor de plătit către stat.

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Astfel, dacă un contribuabil persoană fizică încheie un contract de închiriere a locuinței, va depune declarația ghid de venituri online cu venitul estimat în termen de 30 de zile de la respectivul moment.

ghid de venituri online

Pentruformularul conține și o rubrică cu bonificația aferentă acestui an. Acordarea acesteia trebuie aprobată prin intermediul unui act normativ, precum legea bugetului de stat.

ghid de venituri online

După depunerea declarației unice, contribuabilii persoane fizice pot face regularizări, completări și modificări ori de câte ori apar schimbări în datele declarate inițial. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuță alocată declarației rectificative. Declarația rectificativă trebuie completată înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de cele din declarația inițială.

Îți recomandăm Radu Georgescu Contributor Nedepunerea în termen a declarației constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 50 și de lei, potrivit prevederilor din Codul fiscal.

ghid de venituri online

Declarația conține și rubricile necesare pentru: Declararea și plata contribuției la ghid de venituri online sociale de sănătate, fie în mod obligatoriu, când obligația este generată prin efectul legii, fie în mod facultativ, când persoana fizică dorește se fie asigurată în sistemul public de sănătate; Declararea și plată contribuției la asigurările sociale — pensii, fie când această obligație este generată prin efectul legii, fie prin opțiune.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate se datorează și în anul dacă persoana fizică realizează venituri extrasalariale de cel puțin Pentruplata contribuțiilor revine celor care au avut venituri mai mari de Există și varianta în care persoana fizică realizează venituri sub plafon și, automat, nu datorează plata contribuției, însă dorește să fie asigurată în sistemul public de sănătate.

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din

În acest caz, se plătește asigurare de sănătate pentru un număr de 6 luni, fiind asigurat pentru un an. Contribuția la asigurările sociale — pensii se datorează pentru venituri din activități independente și, după caz, pentru veniturile din drepturi de autor, când persoana ce le realizează nu este salariată și nici nu este reținută contribuția de plătitorul drepturilor de autor, când veniturile anuale depășesc suma de 12 x salariul minim brut garantat la plată. Articol preluat de pe contexpert.

ghid de venituri online

Informațiiimportante