Opțiune încorporată.

opțiune încorporată
  • Embedded option - Wikipedia
  • Nu aveți conținut pe site-ul dvs.

Dacă un instrument derivat încorporat este separat, contractul-gazdă trebuie contabilizat în conformitate cu standardele corespunzătoare. Il collegamento a un indice opțiune încorporată prezzo è un derivato incorporato, ma trasferisce anche rischio assicurativo.

Navigation menu

Legătura cu indicele de preț este un instrument derivat încorporatdar care, de asemenea, transferă risc de asigurare. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario. În aceste exemple, o entitate nu contabilizează instrumentul derivat încorporat separat de contractul-gazdă.

O opțiune de apel, de exemplu, este o opțiune încorporată într-o obligațiune care ar da emitentului dreptul dar nu și obligația de a răscumpăra obligațiunea înainte maturitatea planificată.

O formă uzuală pentru instrumentele financiare este un instrument de datorie cu o opțiune încorporată de conversie, cum ar fi obligațiunile convertibile în acțiuni ordinare ale emitentului și fără alte caracteristici derivate încorporate.

Prezentul standard nu specifică dacă un instrument derivat încorporat trebuie prezentat separat în situația poziției financiare.

L'educazione al consumo tocca molte materie e può essere incorporata in vari programmi di scolastici. Educația consumatorilor cuprinde numeroase subiecte și poate fi integrată în diverse programe școlare. La questione può essere incorporata in questo tipo di flessibilità che possiamo offrire agli Stati membri. Cred că această chestiune va putea fi integrată în această flexibilitate pe care o putem opțiune încorporată statelor membre. Acesta a fost compus dintr-un corp important al jurisconsuls consultanți de drept și avocați iar faima sa a durat până la Nisa a fost încorporată în Franța în

Nell'uniformarsi al paragrafo 39 a e bun'entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido composto.

Conformându-se punctului 39 literele a și bo entitate nu trebuie să separe un instrument derivat încorporat de un instrument financiar hibrid combinat.

opțiune încorporată

Generalmente, derivati incorporati multipli in uno strumento singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. În general, multiplele caracteristici derivative încorporate într-un singur instrument sunt tratate ca un singur instrument derivat încorporat compus.

opțiune încorporată

Un derivato incorporato basato su opzioni quali un'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Un instrument opțiune încorporată încorporat bazat pe opțiuni cum este un instrument încorporat put, call, cap, floor sau swaption este separat de opțiune încorporată său gazdă pe baza condițiilor declarate sau pe baza caracteristicii opțiunii.

opțiune încorporată

Inoltre, se uno strumento ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente. În plus, dacă un instrument are mai mult de un instrument derivat încorporatiar acele instrumente derivate prezintă diferite expuneri la risc și sunt ușor de separat și independente unele de altele, ele sunt opțiune încorporată separat.

Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se: Dacă un contract-hibrid conține un instrument-gazdă care nu este un activ ce intră sub incidența prezentului standard, un instrument derivat încorporat trebuie separat de opțiune încorporată și contabilizat drept instrument derivat conform prezentului standard dacă și numai dacă: Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.

  • derivato incorporato - Traducere în română - exemple în italiană | Reverso Context
  • Restricționarea încorporării - YouTube Ajutor
  • Opțiuni WordPress încorporate pe care ar trebui să le utilizați
  • Learn how and when to remove this template message An embedded option is a component of a financial bond or other security, and usually provides the bondholder or the issuer the right to take some action against the other party.
  • Opțiunea încorporată
  • incorporata in - Traducere în română - exemple în italiană | Reverso Context

O astfel de desemnare poate fi utilizată dacă opțiune încorporată 4. Un derivato incorporato privo di opzioni quale un contratto forward o swap incorporato è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value valore equo pari a zero alla rilevazione iniziale.

Un instrument derivat încorporat non-opțiune opțiune încorporată ar fi un swap sau un forward încorporat este separat de contractul său gazdă pe baza condițiilor esențiale declarate sau implicite, astfel încât să aibă o valoare justă egală cu zero la recunoașterea inițială.

Se il trasferimento di opțiune încorporată assicurativo risultante è significativo, il derivato incorporato rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al fair value valore equo cfr. Dacă transferul rezultant de risc de asigurare este semnificativ, instrumentul derivat încorporat corespunde definiției unui contract de opțiune încorporată, caz în care nu este nevoie să fie separat și evaluat la valoarea justă a se vedea punctul 7 din prezentul IFRS.

Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante.

Politici YouTube Raportare și aplicare Confidențialitate și Centrul pentru siguranță Drepturi de autor și gestionarea drepturilor Restricționarea încorporării În mod prestabilit, utilizatorii pot adăuga videoclipuri YouTube pe site-urile și în aplicațiile lor prin încorporare. Poți să limitezi opțiunea de încorporare a videoclipurilor tale dacă setezi reguli pentru videoclipurile pe care le deții Conținut cu licență și videoclipurile pe care le revendici Conținut încărcat de utilizatori. Notă: momentan, restricțiile de încorporare în opțiune încorporată nu se aplică pentru dispozitive iOS. Pentru a restricționa site-urile și aplicațiile în care utilizatorii îți pot încorpora videoclipurile: Navighează la pagina Prezentarea generală a setărilor pentru proprietarul de conținut YouTube. Permite încorporarea pe toate domeniile în toate aplicațiile prestabilit - nu există restricții privind încorporarea.

Un instrument derivat încorporat este o componentă a unui contract-hibrid care include și un instrument-gazdă nederivat, având ca efect faptul că modul de variație a unor fluxuri de trezorerie generate de instrumentul combinat este similar cu cel al unui instrument derivat de sine stătător.

La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato incorporato è valutata con riferimento al derivato incorporato. Importanța riscului de asigurare transferat printr-un instrument derivat încorporat este evaluată în funcție de instrumentul derivat încorporat.

opțiune încorporată

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

opțiune încorporată

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

opțiune încorporată

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Informațiiimportante