Opțiuni binare fimax, Încărcat de

Aplicatii Statistica

Desigur, dacă am reuşi să micşorăm diviziunea fără a modifica gra- dul polinomului de interpolare, rezultatul ar putea fi modificat.

opțiuni binare fimax

Spre exemplu, aproximarea unei funcţii derivabile cu o linie poligonală se poate face oricât de bine când numărul de laturi ale poligonului creşte infinit fig. Evident, funcţia poligonală nu se identifică cu o funcţie de gradul 1 deoarece depinde şi de diviziunea aleasă. Acest exemplu conduce la ideea de interpolare polino- mială pe porţiuni, la care pe fiecare subdiviziune a intervalului [a, opțiuni binare fimax definim un alt polinom de interpolare.

Funcţia poligonală este unul dintre exemplele cele mai simple ale acestui tip de interpolare prin funcţii spline 3. Aceste funcţii sunt caracterizate prin formele lor pe subintervalele dintre două noduri care pot fi diverse funcţii cunoscute şi prin anumite condiţii de racordare ı̂n noduri.

opțiuni binare fimax

În cele ce urmează, vom considera doar cazul funcţiilor spline polinomiale fără deficienţă. Aproximarea prin interpolare 11 Figura 1. În acest caz, obţinem funcţii spline cu deficienţă.

opțiuni binare fimax

Funcţia spline de ordinul ı̂ntâi linia poligonală. Funcţia spline de ordinul ı̂ntâi este simplă, dar nu furnizează derivata funcţiei interpolate. Aproximarea funcţiilor de o variabilă Funcţia spline de ordinul doi.

opțiuni binare fimax

Spre exemplu, se poate da panta la unul din capetele intervalului m1 sau mN. Necesitatea condiţiei suplimentare provine din faptul că nu mai putem impune condiţia de racordare ı̂n derivată ı̂n nodul xN.

opțiuni binare fimax

În ambele cazuri, sistemul devine determinat: 1. Este una din cele mai utilizate funcţii spline, având derivate continue până la ordinul doi inclusiv, ceea ce permite calculul razei opțiuni binare fimax curbură. Sistemul de condiţii de racordare impuse lasă de data aceasta două grade de libertate, ce pot fi precizarea pantelor la capete, m1 şi mNsau, mai general, precizarea unei relaţii, ı̂n general liniară, ale acestor pante cu pantele vecine, de forma.

opțiuni binare fimax

Informațiiimportante