Platformă electronică de tranzacționare,

Accesul pe Piața Retail Accesul pe Piața Retail este platformă electronică de tranzacționare membrilor acționari, membrilor afiliați și societăților de brokeraj pe mărfuri.

platformă electronică de tranzacționare

Membri afiliați sunt societățile ce dobândesc drept de tranzacționare, îndeplinind condițiile Consiliului de Administrație al BRM, așa cum sunt acestea prevăzute în Statutul Membrului afiliat. Societățile de brokeraj pe mărfuri sunt membri acționari sau membri afiliați ai BRM având ca obiect prestarea serviciilor de brokeraj.

platformă electronică de tranzacționare

Vă înregistrați ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastră broker! Consultați statutul membrului afiliat Completați cererea de membru afiliat și anexa acesteia Încheiați un contract de colaborare cu BRM Constituiți dosarul de afiliere care conține următoarele documente: Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau în copie, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii; copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală; copie a ultimului bilanț contabil; copie după documentul care atestă dreptul dvs.

Depuneți dosarul de afiliere la BRM, în original sau prin e-mail.

Indiferent de producătorul lor, mărfurile se identifică pe baza unor caracteristici de natură fizico-chimică, caracteristici care determină calitatea acestora. Astfel, produsele se împart în mai multe clase de calitate, în funcţie de care se formează preţul acestora.

În urma validării acestuia, se va emite o factură reprezentând taxa anuală de afiliere la BRM pentru servicii de tranzacționare pe Piata Retail. Bursa Română de Mărfuri vă va transmite contractul de colaborare afilieredocument ce atestă statutul societății Dvs.

Tranzacțiile se desfășoară, în funcție de active mărfuri pe ringuri specializate și pentru care este definită o procedură de lucru specifică.

  1. BRM - Piata la disponibil
  2. Creați rapid un site web și câștigați

Organizarea Pieței Retail 3. Anunțarea în piață a ordinelor este condiționată de constituirea garanției bursiere specificată în ordinul inițiator respectiv.

Scanați documentele colectate la rezoluție înaltă de la 75 dpireglați contrastul de scanare. Aveți grijă, cel mai frecvent motiv pentru refuzul acreditării pentru o licitație RTS sunt documentele necitite. Dar nu exagerați, greutatea fiecărui fișier nu trebuie să depășească 5 mb. Salvați scanările de documente pe computerul dvs. Pasul 2.

Completați Ordinul de Sens Contrar și transmiteți-l la BRM împreună cu documentele solicitate prin ordinul inițiator specifice pentru clienții ordonatori care au calitatea de Autorități sau Entități Contractante 4.

Programarea activelor la tranzacționare Activele sunt programate la tranzacționare în maxim 7 zile de la data validării ordinelor inițiatoare emise.

platformă electronică de tranzacționare

Anterior ședinței de tranzacționare: BRM realizează publicitatea Ordinului Inițiator sunt primite și validate Ordinele de Sens Contrar Tranzacționarea activelor se desfășoară numai pentru condițiile prevăzute în Ordinelele Inițiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulată anterior cu respectarea mijloacelor și termenelor prevăzute în Procedura de Tranzacționare aferentă Ringului pe care se derulează licitația.

platformă electronică de tranzacționare

Modificările operate ulterior acestor termene, determină reprogramarea tranzacționării respectivelor active. Desfășurarea ședinței de tranzacționare Se analizează documentele depuse conform specificațiilor activului în vederea admiterii la tranzacționare.

Mai multe grafice multi-charting ; Nouă intervale de timp. Acestea sunt doar câteva dintre avantajele oferite de MetaTrader 4. Unul dintre cele mai importante aspecte este stabilitatea.

În cadrul tranzacțiilor care se desfășoară pe platforma electronică, în timpul ședinței, se poate face îmbunătățirea prețului, modificarea cantității și schimbarea atributului. Încheierea angajamentelor conform ședinței de tranzacționare Încheierea ședinței, întocmirea Raportului de tranzacționare și semnarea Contractului de Bursă între BRM, brokerul vânzător și platformă electronică de tranzacționare cumpărător.

Detalii Piața Licitațiilor

Raportul de tranzacționare evidențiază toate etapele ședinței și elementele acestora. Semnarea Contractului de Bursă reprezintă acordul părților în vederea încheierii și îndeplinirii contractului de vânzare — cumpărare încheiat pe baza acestuia.

Garanția Bursieră poate fi menținută în contul de garanții pentru participarea la alte proceduri de tranzacționare programate la BRM.

Informațiiimportante