Strategie de opțiuni de egalizare, Implementarea strategiei de dezvoltare a personalului

Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile generale ale Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlarprevăzută în Anexa 2 la Ordinul MECTS nr.

Opțiunile vor fi transmise comisiei din centrul de examen. Transmiterea subiectelor de examen se va realiza, în funcție de gradul deficienței de vedere, astfel: Asigurarea subiectelor în scriere obișnuită și cu caractere mărite se realizează de către comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, de subcomisia din centrul de examen, prin transpunerea automată a subiectului din format A4 în format A3, prin intermediul unui copiator.

cum să câștigi bani pe schimbul de bani pe internet

Elevii cu deficiență de vedere care solicită susținerea examenelor naționale prin utilizarea sistemului braille primesc subiectele transpuse în scriere braille, precum și subiectul în scriere obișnuită. Pentru candidații cu deficiență de vedere care susțin examenele naționale prin utilizarea sistemului braille, dar nu există condiții pentru transpunerea subiectelor și multiplicarea acestora în scriere braille, subiectele se transmit prin dictare directă de către unul dintre profesorii asistenți, timpul de redactare a lucrărilor scrise fiind contorizat strategie de opțiuni de egalizare la momentul finalizării dictării.

Pentru citirea subiectelor se poate folosi și tehnologie asistivă, fără conectare la Internet și care să nu permită descărcarea de documente.

cum să câștigi traficul pe internet

Dispozitivele pot fi puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau pot fi dispozitive personale ale candidaților, verificate în prealabil de către membrii comisiei din centrul de examen. Citirea strategie de opțiuni de egalizare cu ajutorul tehnologiei asistive voce sintetică pe laptop, PC etc.

Candidații pot utiliza laptopurile sau celelalte categorii de dispozitive electronice personale numai după ce au fost verificate în prealabil, astfel încât să nu conțină în memoria internă materiale interzise la examen.

cum să faci bani pe piața de opțiuni

In centrele de examen în care susțin examen candidați cu deficiențe de vedere în sistem de scriere braille sau cu tehnologie asistivă, din comisia din cadrul centrului de examen sau, după caz, din subcomisie, fac parte un specialist în transpunerea subiectelor în sistem braille, precum și un cadru didactic cu competențe de utilizarea tehnologiei de cum diferă bitcoin de bitcoin pentru nevăzători.

Elevii pentru care se asigură subiectele cu caractere mărite, pot utiliza pentru redactarea lucrărilor scrise mijloace optice de sprijin lupe sau lentile specialeprecum și mijloace electronice de sprijin lupe electronice portabile sau aparate de mărit cu circuit închisproprii sau puse la dispoziție de unitățile de învățământ.

platformă centru comercial pe ligovskiy

Lucrările scrise în alfabet braille se redactează pe hârtie specială braille, pusă la dispoziție de unitatea de învățământ de la care provin elevii, care poartă ștampila centrului de examen. După finalizarea elaborării, profesorii asistenți preiau lucrările scrise în alfabet braille, numerotează

opțiune auto

Informațiiimportante