Subiect opțiune, Creați o alertă

Alegeţi un mod de focalizare.

Acest conținut și aceste informații de ajutor Experiența generală cu centrul de ajutor Următorul Căutare Google Creați o alertă Puteți primi e-mailuri când în Căutarea Google apar rezultate noi pentru un anumit subiect. De exemplu, puteți primi informații despre știri, produse sau mențiuni ale numelui dvs. Creați o alertă În caseta din partea de sus, introduceți subiectul pe care doriți să îl urmăriți.

Evidenţiaţi un mod de focalizare şi apăsaţi J. Fotografiere prin vizor Vizualizare în timp real Urmărire focalizare predictivă În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A în cursul fotografierii prin vizor, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiect opțiune se deplasează spre aparatul foto în timp ce subiect opțiune de declanşare este apăsat la jumătate.

Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul este declanşat. Focalizare automată servo continuă În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A, aparatul foto va acorda prioritate mai mare răspunsului subiect opțiune va avea un interval de focalizare mai subiect opțiune decât în modul AF-S, iar obturatorul se poate declanşa înainte ca indicatorul imagine focalizată să fie afişat.

Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată Focalizarea automată nu funcţionează bine în condiţiile enumerate mai jos. Subiect opțiune obturatorului poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii sau indicatorul imagine focalizată I poate fi afişat, iar aparatul foto poate emite un bip, permiţând declanşarea obturatorului chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat.

În aceste cazuri, focalizaţi manual 0 Focalizare manuală sau folosiţi blocarea focalizării 0 Blocare focalizare pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia. Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.

subiect opțiune

Exemplu: subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul. Punctul de focalizare conţine obiecte aflate la distanţe diferite de aparatul foto. Exemplu: subiectul se află în interiorul unei cuşti.

  • Он… Но Стратмор растворился в темноте.
  • Indicatori de opțiuni strategice

Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate. Exemplu: jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.

subiect opțiune

Punctul de focalizare conține zone cu contrast puternic. Exemplu: subiectul este pe jumătate în umbră. Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.

Mod focalizare

Exemplu: în cadru, în spatele subiectului, se află o clădire. Subiectul conţine multe detalii fine. Exemplu: un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici sau a căror luminozitate nu variază. Dispozitivul de iluminare asistenţă Subiect opțiune Dacă subiectul este luminat slab, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va aprinde automat pentru a ajuta operaţiunea de focalizare automată când butonul de declanşare este apăsat la jumătate sunt aplicabile unele restricţii; 0 Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

subiect opțiune

Reţineţi că dispozitivul de iluminare se poate încinge dacă este utilizat de mai multe ori în succesiune rapidă şi se va stinge automat subiect opțiune a proteja indicatorul luminos după o perioadă de utilizare continuă.

Funcţionarea normală se va relua după o scurtă subiect opțiune.

Editați o alertă

Dispozitiv iluminare asistenţă AF Mod zonă AF Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea automată. În timpul fotografierii prin vizor sunt disponibile următoarele opţiuni: Subiect opțiune c Punct unic AF Pentru subiecte imobile. Punctul de focalizare este selectat manual; aparatul foto focalizează numai pe subiectul din punctul subiect opțiune focalizare selectat.

subiect opțiune

În modurile de focalizare AF-A şi Subiect opțiune, utilizatorul selectează punctul de focalizare folosind selectorul multiplu 0 Selectarea manuală a punctului de focalizaredar aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul selectat.

Dacă subiectul se deplasează după ce aparatul foto a focalizat, aparatul foto foloseşte urmărirea 3D pentru a selecta un nou punct de focalizare şi pentru a menţine focalizarea blocată pe subiectul iniţial în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Urmărire 3D 11 puncte Dacă subiectul iese din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat.

Procesaţi portrete pentru o piele cu textura naturală şi o senzaţie de rotunjime. Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de la zone luminoase la zone umbrite. Afişaţi opţiunile pentru Picture Control.

Reţineţi că atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona ce înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto.

Drept urmare, este posibil ca urmărirea 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care au o culoare similară cu a fundalului sau care ocupă o suprafaţă foarte mică în cadru.

Opţiuni Picture Control

În alte moduri decât i, j şiurmătoarele moduri zonă AF bitcoin real fi selectate în vizualizarea în timp real: Opţiune 6 AF prioritate faţă Utilizaţi subiect opțiune portrete.

Aparatul foto detectează automat subiectele portret şi focalizează pe acestea; subiectul selectat este marcat printr-un chenar galben dublu dacă sunt detectate mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat; pentru a alege un alt subiect, folosiţi selectorul multiplu.

  • Желтый сигнал тревоги вспыхнул над шифровалкой, и свет, пульсируя, прерывистыми пятнами упал налицо коммандера.
  • Ce să tranzacționezi pentru un comerciant

Dacă aparatul foto nu mai poate detecta subiectul de subiect opțiune, deoarece subiectul şi-a întors faţa de la aparatul fotosubiect opțiune nu va mai fi afişat. Se recomandă un trepied.

subiect opțiune

Punctul de focalizare va urmări subiectul selectat în timp ce acesta se deplasează prin cadru. Pentru a încheia urmărirea, apăsaţi J din nou.

La 16 ianuarieComisia Europeană a adoptat un subiect opțiune set de măsuri pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru economia circulară, inclusiv o comunicare și un document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile COM și SWD Scopul acestei comunicări este de a promova o dezbatere amplă la nivelul Uniunii privind modul în care pot fi abordate principalele elemente identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile.

Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectele dacă acestea se deplasează rapid, părăsesc cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, îşi schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea sau sunt prea mici, prea mari, prea luminoase, prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca luminozitate sau culoare. Selectarea manuală a punctului de focalizare Selectorul multiplu poate fi folosit pentru a selecta punctul de focalizare.

Cu excepţia AF urmărire subiect, apăsarea J în timpul selectării punctului de focalizare selectează punctul de focalizare central. În schimb, în AF urmărire subiect, apăsarea J porneşte urmărirea subiectului.

Selectarea manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă în zonă AF automată. Afişaţi opţiunile modului zonă AF. Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul zonă AF curent în afişajul subiect opțiune şi apăsaţi J.

Informațiiimportante